Hem. Utforska. Logga in.Registrera dig.Arrangör? Läs mer.

Integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2023-11-25

Välkommen till Tixify, din pålitliga biljettförsäljningstjänst för evenemang! Vi värnar om din integritet och vill tydligt informera dig om hur vi behandlar dina uppgifter. Läs igenom vår integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi behandlar dina uppgifter.

1. Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information från användare som besöker och använder vår hemsida. Denna information inkluderar namn, e-postadress och telefonnummer. För arrangörer av evenemang kan ytterligare information krävas, såsom adress och bankkontonummer för betalningshantering.

2. Hantering av lösenord

Alla lösenord som används på vår plattform är krypterade och säkra. Varken Tixify eller någon tredje part har möjlighet att avläsa eller få tillgång till dessa lösenord.

3. Delning av uppgifter

Kundens personuppgifter delas endast med Tixify och arrangören av det specifika evenemang för vilket biljetter köpts. Vi delar inte informationen med andra tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande.

4. Marknadsföring

Både Tixify och arrangören förbehåller sig rätten att använda den insamlade informationen, inklusive telefonnummer och e-postadress, för marknadsföringsändamål. Det kan innefatta att skicka information om kommande evenemang, specialerbjudanden och relevanta upplevelser.

5. Lagring av uppgifter

Vi lagrar din personliga information under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, eller så länge det krävs enligt lag.

6. Säkerhet och skydd

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, rätta eventuella felaktigheter och invända mot viss behandling. Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill utöva dina rättigheter.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida, och vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad.

Tack för att du väljer Tixify! Vi värdesätter förtroendet du visar oss genom att använda vår tjänst. Om du har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på support@tixify.se.